INICIATIVA DO BNG PARA RECUPERAR A ATENCIÓN PRESENCIAL NO CENTRO DE SAÚDE DE MORAÑA

Esta pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema sanitario. Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde e as repercusión dos 11 anos de recortes aos que someteu o PP ao sistema sanitario. A COVID 19, puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, cunha Atención Primaria reforzada como porta de entrada, sen recortes, que permita responder ás necesidades
de saúde da poboación e na que o persoal sanitario conte con recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisan en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando xurdan.

Diante da pandemia a Xunta tomou a decisión de reducir drasticamente a asistencia presencial, o peche de consultorios, nos centros de saúde, tal como pasa no de Moraña e PACs, restrinxir consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais.A decisión que tomou o Sergas foi que a atención se centraran preferentemente na consulta telefónica, isto está ocasionando moitas dificultadas tanto aos profesionais para poder prestar a asistencia sanitaria como no acceso da poboación á mesma.

Á situación de sobrecarga de traballo que padecían os profesionais da Atención Primaria previa ao coronavirus fóronlle engadindo tarefas de diagnóstico, seguimento, illamento, identificación por coronavirus e funcións de rastrexo. Unha sobrecarga da atención telefónica e da carga burocrática: teléfonos colapsados, o persoal administrativo, as celadoras e celadores ao límite, soportando unha presión tremenda.
As consecuencias son desastrosas tamén no noso Centro de Saúde, escasísimos profesionais, que están ao límite, cun esgotamento físico e mental insoportable, listas de varios días, ata dez na actualidade en Moraña para conseguir só unha cita telefónica, doentes crónicos descompensados (persoas hipertensas, diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, controis de saúde de pediatría con moitas demoras)e veciños e veciñas facendo cola á intemperie para acceder ao centro.

Por outra banda as demoras para acceder ás prestacións hospitalarias (consultas, probas diagnósticas, intervencións cirúrxicas) que xa eran tremendamente altas, non fan máis que aumentar; seguen sen publicarse as listas de espera que tiñan que terse feito públicas no mes de xullo.
Esta situación está xerando que cada vez máis persoas estean acudindo á sanidade privada, diante da falta de resposta na sanidade pública, e desprotección da poboación con menos recursos.

A resposta á situación de pandemia non pode estar baseada en incrementar as restricións de acceso á asistencia ao sistema público, porque supón un claro risco para a saúde da poboación.
Esta situación pode levarnos a un problema de saúde colectiva, de cronificación de patoloxías, de atención tardía…É preciso desconfinar a sanidade pública e reactivar a atención presencial con máis persoal,
máis información e máis accesibilidade, É preciso dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19, mais tamén ao resto das
patoloxías. Por todo isto


Instamos á Xunta de Galicia a:
1.- Realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en Atención Primaria para dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19, mais tamén ao
resto das patoloxías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial, co persoal e asmedidas de prevención de contaxios precisos, para garantir unha atención sanitaria digna á poboación. Establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para toda a Atención Primaria.
2.- Aumentar no Centro de Saúde de Moraña o número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial así como incorporar as categoríasprofesionais imprescindíbeis para formar equipos multidisciplinares e prestar unha atención integral: psicólogos/as clínicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, logopedas,podólogos/as…
3.- Aumentar os orzamentos destinados a Atención Primaria até chegar ao 25%, no inmediato 200 millóns de euros.
4.-Modificar o Decreto que regula as Áreas e os Distritos Sanitarios para crear unha estrutura de xestión da Atención Primaria con capacidade de decisión, orzamentaria e de recursos humanos.
5.- Publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e poñer en marcha un plan de choque para reducilas.

Instamos ao goberno muncipal de Moraña a:
1.- Demandar da Xunta de Galicia que adopte de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en Atención Primaria para dar resposta ás demandas e necesidades da veciñanza
2.- Manter unha posición proactiva en favor dunha ateción presencial no Centro de Saúde de Moraña
3.- Colaborar coas profesionais do Centro de Saúde de Moraña en todo o que demanden e precisen, dentro ámbito competencial municipal

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.