Arquivo da categoría: Plenos

Derradeiro pleno da lexislatura con 5 mocións do BNG

Este luns ás 21:00h  celebrarase o derradeiro pleno da lexislatura. Unha lexislatura marcada, entre outras cousas, polo incumprimento do acordo adoptado ao inicio e  polo cal se establecía a periodicidade CONVOCATORIA SESION-page-001mensual dos plenos, cousa que non ocorreu xa dende aquela.

Debido a isto, desta volta recóllennos 5 mocións, as cales algunhas xa presentaramos a inicios do mes de marzo. Adxuntámolas aquí:

1. Moción sobre a mellora do pavimento do camiño público de Piñeiro-Vilacoba e a mellora integral do camiño mexacan (Amil).

MOCION BNG MELLORA PAVIMENTO CAMIÑO PIÑEIRO-VILACOBA-page-001 MOCION BNG MELLORA PAVIMENTO CAMIÑO PIÑEIRO-VILACOBA-page-002

2. Moción sobre a mellora do pavimento dos camiños públicos do lugar de Barosela.

MOCION BNG MELLORA CAMIÑO BAROSELA-page-001

3. Moción sobre a mellora da plataforma do pavimento de acceso principal do lugar de Sabadín.

MOCION BNG MELLORA CAMIÑO SABADIN-page-001

4. Moción  sobre o inventario de camiños públicos.

MOCION BNG INVENTARIO DE CAMIÑOS PUBLICOS-page-001

5. Moción en contra da privatización do rexistro civil do noso concello.

MOCION BNG PRIVATIZACION REXISTRO CIVIL-page-002 MOCION BNG PRIVATIZACION REXISTRO CIVIL-page-001

Solicitudes, demandas e preguntas ao goberno municipal no pleno do 6-F

No pleno do pasado venres 6 de febreiro fixemos un total de 12 solicitudes, preguntas e demandas ao goberno municipal que nos achegaron moit@s veciñ@s sobre diversos temas de importancia en varias parroquias e lugares do noso concello, desta volta lugares como a Bouza, Corrigatos, As Laxes, Alende, Portamos, Conles ou a Igrexa-Lamas. Tamén solicitamos melloras en aspectos e cuestións referentes ao noso concello e ao benestar d@s veciñ@s. Deixámosvos aquí a relación das interpelacións ao grupo de goberno do PP:
1. Recollida de lixo nos días de “Feira”
Insistimos unha vez máis na necesidade de adoptar medidas sobre a recollida de lixo os días de feira.

2. Elevado ruído no Pavillón vello
Preguntámoslle á alcaldesa se ten coñecemento das queixas por elevado ruído que se dá no pavillón vello, e se se adoptaron medidas ao respecto. Seguir lendo Solicitudes, demandas e preguntas ao goberno municipal no pleno do 6-F

Aprobadas as dúas mocións presentadas polo BNG no pleno do pasado venres

No pleno ordinario do pasado venres 6 de febreiro presentamos dúas mocións referidas a problemas e incidencias importantes para a veciñanza da urbanización da devesa e para todos os usuarios  e alumnos do CPI que utilizan o pavillón vello e  que foron aprobadas pola unanimidade da corporación municipal. Deixámosvos aquí as dúas mocións:

Moción sobre o estado e as demandas da veciñanza da urbanización A Devesa da rúa 7

mocionurbdevesa2mocionurbdevesa1

Moción arredor do calamitoso estado do Pavillón do CPI Santa Lucía

mocionpavillonvello1

mocionpavillonvello2A respecto da modificación de crédito 2/2015 solicitada polo goberno do PP:

Nesta primeira sesión plenaria do 2015 o goberno municipal xa presenta unha modificación de crédito. O Partido Popular continúa amosando día tras día unha nula capacidade de xestión e goberno, xa que continúan coa política de feitos consumados, sen dignarse e sentarse a dialogar co conxunto da oposición para  deseñar e acordar ,ou cando menos presentalo en pleno, un orzamento anual que permita solventar e planificar tódalas accións necesarias destinadas a mellorar os servizos sociais, o desenvolvemento social, industrial e cultural e en definitiva, o benestar do conxunto dos veciñ@s. Debemos ter en conta que os orzamentos que están aprobados son do ano 2012.

O BNG de Moraña abstívose porque,  malia a que compartiamos a amortización dos préstamos non compartimos o resto da modificación, pois é unha iniciativa absolutamente e vergonzosamente electoralista. Esta modificación é ‘política ficción’, xa que as partidas destinadas non serán nin moito menos suficientes para os obxectivos para os que se presentaban.

BNG-MORAÑA presenta moción a respecto do calamitoso estado do Pavillón “vello”

O BNG de Moraña puido constatar in situ as deficiencias existentes no chamado Pavillón Vello. Un pavillón que está situado no recinto do CPI Santa Lucía.pavillón vello

As citadas instalacións son empregadas polos polos alumnos e alumnas do CPI para as súas clases de educación física, por nenos e nenas en actividades deportivas extraescolares e por moitos outros cidadáns que acuden alí a practicar diversos deportes.

As malas condicións do Pavillón non son unha novidade. Xa veñen de hai tempo as denuncias sobre o estado calamitoso e casi terceiro mundista destas instalacións deportivas.pavillón vello

Por distintas vías e colectivos xa lle ten manifestado ao goberno municipal a necesidade de actuar ante o penoso estado destas instalacións, obtendo como resposta a pasividade máis absoluta e mesmo mantendo un posicionamento contrario á realidade que alí se pode ver.

En diversos Consellos Escolares tamén se ten plantexado a situación das instalacións deportivas anexas ao CPI.

A cuestión é que os profesionais que imparten a materia de educación física no CPI Santa Lucía queixanse, e con razón, do estado Pavillón vellolamentable do pavillón. Demandan melloras urxentes porque chove dentro, hai moita humidade, hai polvo, a falta de hixiene en xeral é patente, a iluminación e escasa e de mala calidade, a instalación eléctrica é deficiente, o pavimento non está en condicións axeitadas para a práctica deportiva. Os vestiarios están en condicións deplorables, non están limpos, non hai condicións dun mínimo confort para poderse duchar despois das clases de educación física, etc.

Mesmo os alumnos e alumnas se queixan da situación no que se atopan os vestiarios.

BNG presenta por rexistro moción para solicitar medidas urxentes na urbanización da Rúa 7

Dende o BNG de Moraña vimos de presentar no rexistro do concello unha moción para solicitar medidas urxentes para a mellora do vial, instalación do servizo de alumeado público e outras actuacións na chamada Urbanización Devesa de Campenlos da rúa 7 de Santa Lucía.

mociondevesapax1 mociondevesapax2

Con esta iniciativa propoñemos á Corporación a adopción dos seguintes acordos:

1.- Que o goberno municipal adopte as medidas urxentes necesarias para executar con celeridade a instalación de alumeado público de calidade na urbanización de vivendas unifamiliares da rúa 7, do xeito que se resolva xa a falta de luz pública nesta zona.

2.- Que o goberno municipal adopte as medidas urxentes necesarias para executar a mellora da plataforma do vial da urbanización con pavimento compatible a unha zona urbana.

3.- Que o goberno municipal adopte as medidas urxentes e necesarias para que a quen lle corresponda manteña limpa a parcela urbana situada ao sur destas vivendas, e que se arranxe o burato situado a carón do vial da rúa 7.

4.- Que o goberno municipal adopte as medidas necesarias para executar a continuidade da beirarrúa que vén dende a gardería A Galiña Azul e pasa paralela á chamada mámoa de Santa Lucía, con material compatible e autorizable por Patrimonio.

 

Preguntas, demandas e iniciativas do BNG no pleno de decembro

No pleno do pasado venres fixemos un total de 14 preguntas, demandas e suxestións ao goberno municipal que nos achegaron moit@s veciñ@s sobre diversos temas de importancia en varias parroquias e lugares do noso concello, desta volta lugares como San Lorenzo, Sabadín, Santa Lucía, A Amil , así como solicitudes e iniciativas para mellorar diversos aspectos e cuestións referentes ao noso concello e ao benestar d@s veciñ@s. Deixámosvos aquí a relación das interpelacións ao grupo de goberno do PP:

1.- O CONCELLO DEBE DAR EXPLICACIÓNS E TRANSPARENCIA AO RESPECTO DO CATASTRAZO Seguir lendo Preguntas, demandas e iniciativas do BNG no pleno de decembro

O PP continúa sen solucionar as súas malas decisións con respecto á ESMU

No pleno do pasado venres o goberno municipal do Partido Popular viuse obrigado a presentar unha modificación da ordenanza que regula os prezos daESMU Moraña Escola Municipal de Música debido á proposta presentada polo BNG en forma de moción no anterior pleno e aprobada por unanimidade. Lamentablemente esta moción non cumpreu as expectativas e dende o noso grupo municipal manifestamos a nosa oposición e votamos en contra. Os motivos son os seguintes:

non compartimos a redacción

– os aspectos formais e conceptuais

– e o efecto retroactivo que se plantea

Dende o BNG-MORAÑA cremos que esta modificación da ordenanza dos prezos polos servizos da ESMU obedece e deriva dunha DECISIÓN POLÍTICA DO PP do mes de xuño.

    • Unha decisión política que cambiou as condicións da ensinanza para os alumos da ESMU.

    • Unha decisión política do PP que non tivo en conta as repercusións posibles, nin as normas, ni nao conxunto da comunidade da ESMU. Unha decisión da alcaldesa do Partido Popular aplicando criterios económicos e non da calidade da ensinanza.

    • Unha decisión política errónea que agora pretenden disimular e tapala. É un claro intento de desviar a atención, de escurrir o bulto e mirar para outro lado.

Nós Non imos ser cómplices das súas decisións, nin dos erros do PP

Ademais disto:

– O BNG propuxo unha iniciativa en positivo aprobada por unanimidade da Corporación o 3 de outubro aprobouse cos seguintes acordos a adoptar:

Estudar as posibilidades de volver ás clases individuais . A día de hoxe non coñecemos ningunha proposta nin ningún informe que diga que non se pode volver ás clases individuais.

Á parte de non convocar dita xuntanza nin tan siquera houbo a decencia política de chamarnos aos Grupos municipais da oposición para plantexarnos a posibilidade da modificación da ordenanza. Decencia política que neste Concello sempre houbo con outros gobernos e que desgraciadamente agora desapareceu por completo.

Outro acordo aprobado por todos establecía que, de non ser posible volver ás clases individuais se aplicara a ordenanza vixente. E vostedes veñen cunha modificación da Ordenanza. O que pretenden é tapar os erros da súa decisión.

Por outra banda, a Alcaldesa comprometerase a revisar a ordenanza da ESMU cos pais e nais, para adaptala á realidade socioeconómica actual e para adaptala á realidade actual da propia escola. No sentido de incluir medidas económicas e fiscais favorecedoras para familias con dificultades, etc… por iso reafirmámonos que o que pretenden con esta modificación é maquillar a decisión que o PP tomou no seu día de cambiar as condicións da ensinanza.

Dende o BNG-MORAÑA manifestamos que continuaremos a defender o que é de xustiza, e neste caso continuaremos a defender as demandas dos pais e nais da Escola Municipal de Música e o cumprimento dos acordos realizados no pleno, en particular da nosa moción do mes de outubro.

Preguntas, demandas e suxestións do BNG no pleno de outubro

No pleno do pasado mes de outubro fixemos un total de 14 preguntas, demandas e suxestións ao goberno municipal  que nos achegaron moit@s veciñ@s sobre diversos temas de importancia en varias parroquias e lugares do noso concello . Deixámosvos aquí a relación das 14 interpelacións ao grupo de goberno do PP:

  1. ESTADO DO SANEAMENTO

Queremos ver o informe sobre o saneamento, que a Alcaldesa prometeu (outra mentira máis) que ía estar no mes pasado. A este respecto queremos engadir a denuncia polos malos cheiros habituais dende hai un tempo en Santa Lucía, supoñemos que por mor do estado do saneamento. Preguntámoslle ao goberno municipal se vai tomar algunha medida ao respecto.

  1. CATASTRAZO

Queremos saber como vai incidir en Moraña?, Que suba se prevé do IBI?

  1. PARQUE DE CAMPENLOS

Preguntamos que ocorreu coa Tirolina, e que danos ocasionou. Tamén comprobamos unha grave falta de XESTIÓN E MANTEMENTO deste lugar,  xa que hai ramas colgando, o que consideramos un grave perigo para o conxunto de veciñ@s.

4. CUSTE REAL DA COLOCACIÓN DO CONXUNTO ESCULTÓRICO

Queremos que  nos digan públicamente os custes exactos da colocación deste conxunto escultórico. Continuamos a agardar a que nos amose o custe real, que xa sabemos que foi de 7600 euros.

5. LIMPEZA PERÍMETRO DO CPI

Xa lle solicitamos en anteriores ocasións e de xeito máis informal a limpeza do perímetro do CPI Santa Lucía. O goberno municipal continúa sen facernos caso, e as consecuencias do estado deste perímetro pódense observar claramente.

6. LIXO ACUMULADO DESPOIS DAS FEIRAS

Solicitamos que se adopten medidas urxentes para que non quede lixo no vial de acceso a Mos e Casiñas os días de feiras.

7.- SENDA PEONIL DO BUELO-ALBERGUERÍA

Comprobamos unha vez máis que ao goberno municipal pouco lle interesa a seguridade vial. Comprobamos de novo que esta senda non estaba limpa, aparecían e quedaban durante días madeiras no vial que non se vén de noite en varios tramos da senda.

8.- ESCOLA DO CALVO

Preguntámoslle ao goberno municipal quen é o titular da Escola do Calvo, e quen paga o IBI deste edificio.

9.- FONTE DE REDONDONEO

Hai semanas que os veciñ@s deste lugar lle solicitaron á Alcaldesa un tubo para esta fonte, como sempre, a Alcaldesa dixo que sí, e a día de hoxe o tubo continúa sen estar colocado.

10.- REPARACIÓN DE VIAIS EN BAROSELA

Solicitámoslle ao goberno municipal que observe con detemento o estado dos viais do lugar de Barosela e que acometa as reparacións necesarias no menor tempo posible.

11.- MISA NA CASA DA CULTURA

Queremos preguntarlle tamén como é que o concello permite e patrocina a realización dunha misa nas dependencias da Casa da Cultura. Tamén queremos saber porque  non informaron da realización deste “evento” á Escola de Música que se viu obrigada a suspender varias aulas do sábado 27 de setembro pola mañá, data na que se realizou esta misa.

12. DISPOSITIVO DE LIMPEZA DO SANTUARIO DOS MILAGRES

Preguntámoslle por como se organiza o dispositivo de limpeza do Santuario dos Milagres da Amil. Sempre foron operarios do concello?, é un espazo público?, hai algún tipo de convenio ou acordo?.

13.- TRATAMENTO DO PARQUE INFANTIL

Queremos saber sobre o tratamento para eliminar a perigosidade no parque infantil con respecto ás abellas presentes na mesma.

14.- ESTADO DE VARIAS MARQUESIÑAS

Preguntamos polo estado de varias marquesiñas do Concello, entre elas as de Santa Xusta e a do lugar da Chan, na Amil.

Pleno ordinario de outubro: o BNG presenta 4 propostas en forma de mocións

Esta noite, ás 21:30h  está convocado un novo pleno ordinario do concello de Moraña. Dende o BNG-MORAÑA continuamos a ser o único grupo da oposición que presenta medidas e propostas, desta volta en forma de 4 importantes mocións que vos detallamos a continuación:

Moción para a modificación do proxecto de urbanización no entorno do centro de saúde

Propoñemos á Corporación solicitar cos servizos municipais un informe sobre se a actuación a executar ten ca bida conforme  a situación urbanística do concello, dado que a zona de actuación está nun ámbito no que as determinacións do novo planeamento supoñen modificación da ordenación urbanística vixente. Tamén instamos ao goberno municipal do concello de Moraña a redefinir o proxecto de urbanizar e construír aparcadoiros no Contorno do centro de Saúde de Santa Lucía, de xeito que se adecue ao espazo de valor natural da Carballeira da Feira Vella.

 

Moción pola defensa da pluralidade e a participación política e contra a reforma electoral que pretende o PP

Con esta moción demandamos que o Concello de Moraña inste ao Goberno Galego a  manifestar a súa rotunda oposición á proposta de reforma da lexislación electoral formulada polo Goberno do Estado que ten como finalidade que ostente a alcaldía a lista que resulte máis votada, reforzando deste xeito a concentración do poder municipal en órganos unipersoais e vulnerando a expresión do pluralismo político da cidadanía e a súa capacidade de participación e control da xestión pública municipal. Así mesmo tamén instamos a dirixirse ao Goberno do Estado coa finalidade de instar unha modificación do sistema electoral que favoreza unha mellor expresión nos órganos de representación da pluralidade política da cidadanía e unha maior participación no impulso e decisión das políticas públicas.

 

Moción referida ás cotas mensuais de ensinanza establecidas na ordenanza reguladora do prezo público pola prestación dos servizos na ESMU (Escola municipal de música).

Con esta moción instamos a que o goberno municipal, a través da Área de Cultura, estude todas as posibilidades para manter as clases de instrumento individualizadas tal e como se viñan desenvolvendo en cursos anteriores e tal e como demandan a maioría dos pais e nais. Tamén demandamos que, de non ser posible técnicamente o proposto no punto 1, se lle pase a cota que establece a ordenanza aos alumnos/as que se vexan agrupados nas súas clases de instrumento por ser a establecida oficialmente , e non a que defende a Alcaldesa. Por último, demandamos que o goberno municipal volva convocar unha xuntanza á comunidade da ESMU, que dé conta desta moción e que pida desculpas aos pais e nais pola mala información.

 

Moción para solicitar o rexistra o do concello no dominio .gal

      Instamos ao Goberno municipal para que rexistre e active o seu enderezo .gal nos prazos estabelecidos pola asociación que xestiona o dominio galego.

Instamos ó Executivo Municipal para que estableza un plan local de promoción entre as diferentes entidades e asociacións locais co obxecto de que comecen a mudar as súas páxinas web cara o .gal incluído o preceptivo asesoramento para a migración de todos estes enderezos cara a este novo dominio que nos identifica como país.

Celebrado o pleno do mes de xullo

O pleno ordinario do mes de xullo e celebrado onte xoves  tratou varios puntos de trámite entre os cales se atopaban a Conta Xeral do Presuposto de 2013 ou a ordenanza de saneamento integral nos cales amosamos o noso punto de vista crítico e coherente dende sempre que se trataron eses temas xa que, con respecto á Conta Xeral se trataba dun trámite puramente administrativo neste pleno, non podemos votar a favor cando non estivemos da cordo cos orzamentos de 2013 e tampouco en como se xestionaron.

Outro punto tratado no pleno foi a presentación para aprobación das Bases para a concesión de subvencións a asociacións culturais. De novo, e mantendo o voto da comisión de cultura, votamos en  contra destas bases porque cremos que xa está ben de recortes, non imos apoiar que se conxele esta partida económica por segundo ano consecutivo e cremos que a aposta pola cultura e polo tecido asociativo de Moraña ten que ser maior, e non menor nestes tempos.

Na Rolda de rogos e preguntas a nosa concelleira Eva Villaverde fixo varias preguntas e rogos ó goberno municipal sobre estes temas (en vindeiros post ampliaremos a información sobre este apartado):

1.- Tasazo de Sogama

2.-  Apertura das instalacións deportivas no verán

3.- Necesidade de apertura do comedor escolar no verán

4.-  Escultura da Rotonda (sen luz na rotonda)

5.-  Presuposto da Festa do Carneiro ó Espeto

6.-  Perfís nas Redes Sociais ligados á Festa do Carneiro

7.-   Presenza mínima da música e cultura galegas na Festa

8.-  Programa Running Rias Baixas da Deputación